Forêt verte vue de haut

Van kracht sinds: 25/09/2018 – v2

Wij zijn er trots op de privacy van onze gebruikers te respecteren en hun persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving te behandelen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u transparante informatie te verstrekken over de gegevens die wij verzamelen, het doel ervan, hoe wij ze gebruiken en uw rechten met betrekking tot de verwerking van die gegevens.

Op deze pagina bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden. Wij nodigen u uit om ook de gedetailleerde versie te lezen die hier beschikbaar is.

Wij wijzen u erop dat u dit beleid zorgvuldig moet lezen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: privacy@drohme.be

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

DROH!ME EXPLOITATION is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hieronder vindt u onze volledige contactgegevens:

DROH!ME EXPLOITATION SA

Chaussée de La Hulpe 53A

1180 Ukkel

BCE NUMMER: 0567.910.452

info@drohme.be

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen uw – al dan niet persoonlijke – gegevens om verschillende redenen die in het volgende punt (zie punt 3) worden omschreven. Het gaat om de volgende gegevens

– uw identificatiegegevens (naam, voornaam, titel, nationaliteit, geboortedatum, e-mailadres en postadres, beroep, telefoonnummer);

– uw bankgegevens (creditcardnummer, IBAN en BIC/SWIFT) en factuurgegevens;

– onze communicatie (per e-mail of anderszins)

– het type domein waarmee u verbinding maakt met het internet

– het aan u toegewezen IP-adres

– de datum en het tijdstip waarop u onze site bezoekt

– locatiegegevens of andere communicatiegegevens

– de pagina’s die u op onze site hebt bezocht

– het type browser, platform en/of besturingssysteem dat u gebruikt

– de zoekmachine en de trefwoorden die u hebt gebruikt om de site te vinden;

– uw browservoorkeuren.

WAARVOOR VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij verzamelen uw gegevens hoofdzakelijk om u onze nieuwsbrief toe te sturen, om uw contract te verwerken, om onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat om uw navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens staat vermeld in de volledige versie van het Privacybeleid.

HOE VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

De meeste van uw gegevens worden ons verstrekt door uw actieve deelname. Andere gegevens, zoals de datum en het tijdstip waarop u onze site bezoekt, de pagina’s die u bezoekt of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via de servers die u bezoekt en de “cookies” die op onze site worden geplaatst. Voor meer informatie over wat een “cookie” is, waarvoor het wordt gebruikt en welke gegevens het precies verzamelt, zie onze pagina over het cookiebeleid.

Wij kunnen ook gegevens over u verzamelen via andere bedrijven, in welk geval wij u zullen informeren.

ZIJN UW GEGEVENS BESCHERMD?

Wij zijn er trots op dat wij de privacy van onze gebruikers respecteren. Wij hanteren een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, elk ongeoorloofd lekken, vernietigen, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (zie punt 3). Zodra dit doel is vervuld, verwijderen wij ze.

WAT ZIJN

UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

U kunt te allen tijde verzoeken om controle, toegang, rectificatie, verwijdering, overdracht en bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens, alsmede om beperking ervan. Om dit te doen volstaat het ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@drohme.be. Wij zullen dan ons uiterste best doen om zo snel mogelijk het nodige te doen.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN AAN WIE WORDEN ZE MEEGEDEELD?

Onze werknemers en onderaannemers. Zij hebben alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van uw contract en/of voor de verwezenlijking van de nagestreefde doelstellingen (zie punt 3). Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. De categorieën van ontvangers worden opgesomd in de volledige versie van het Privacybeleid.

GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR AAN HET BUITENLAND?

Wij geven uw gegevens alleen door aan een land buiten de Europese Unie als dat land een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan wat u in uw eigen land zou aantreffen.

HOE ONTVANGT U ONZE INFORMATIE

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u informatie te verstrekken over uw lidmaatschap en diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten die u al bij ons hebt besteld.

Als u ermee instemt, schrijven wij u in voor onze nieuwsbrief en bieden wij u andere zaken aan die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich te allen tijde uitschrijven en uw toestemming voor deze communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar info@drohme.be.

WAT IS ONS BELEID INZAKE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN?

Onze site en de verkoop van onze diensten zijn gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Als u merkt dat uw minderjarige kind ons zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via privacy@drohme.be.

WAT GEBEURT ER ALS HET BELEID VERANDERT?

Als wij dit beleid wijzigen, wordt u daarvan op de hoogte gesteld via onze website.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Niemand is gebaat bij langdurige rechtszaken. In geval van een geschil tussen ons, verbinden wij ons ertoe de dialoog en de openheid te bevorderen bij het zoeken naar een minnelijke schikking.