Tijdlijn van het DROHME Park

Wanneer zal DROHME Park 100% operationeel zijn? In 2022! Een korte tijdlijn om beter te kunnen volgen.

2014

 • Gunning van de aanbesteding in het kader van de projectoproep van het Brussels Gewest
 • Aanvang van de DROHME-concessie
 • Ontmoetingen en dialoog met alle betrokken partijen

2015

 • Indiening van de aanvragen voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen
 • Organisatie van activiteiten met respect voor de waarden van DROHME
  • Apple Day
  • Immorun
  • Run to Rio
  • Klimaatmars
  • Terrasse de L’Hippodrome
Friends@Drohme

2016

 • Oplevering van de gerestaureerde gebouwen: Grote Tribune, Weeglokaal, Kleine Tribune en Starttoren
 • Rioleringswerken en beveiliging van de site
 • Organisatie van activiteiten met respect voor de waarden van DROHME
  • Erfgoeddag
  • Immorun
  • Apple Day
  • Terrasse de L’Hippodrome
  • Jazz concerten
  • Foodtrucks
  • Kerst aperitief
 • Publieke voorstelling van het project
 • Hosting van bedrijfsactiviteiten
  • Opname van The Voice

2017

 • Verkrijgen van de milieuvergunning
 • Uitbating van de eerste gebouwen: Grote Tribune, Kleine Tribune, …
 • Organisatie van activiteiten gericht op natuur, cultuur, sport en opvoeding, vrije tijd en ontspanning
  • Apple day
  • Expo Contrast
  • Erfgoeddag
  • Dag van het Zoniënwoud
  • Kerstmarkt met Belgische Ontwerpers: Labelle Christmas Market
  • POneyx
  • Sing@DROHME (zingwedstrijd)
  • Sport: Yoga, Pilates
  • Think Mobility
  • Terrasse de L’Hippodrome
 • Hosting van bedrijfsactiviteiten

2018

 • Verkrijgen van de stedenbouwkundige en erfgoedvergunning
 • Opening van het Weeglokaal
 • Organisatie van activiteiten rond de thema’s sport, natuur, cultuur & amusement
  • Looptochten: Run to Tokyo/Ecotrail/kickcancer
  • Expo 15
  • Erfgoeddag
  • Dag van het Zoniënwoud
  • Festen: interactief theater onder de tent
  • TO2
 • Hosting van bedrijfsactiviteiten

2019

 • Organisatie van seizoensgebonden activiteiten met respect voor de waarden van DROHME (de Dag van het Zoniënwoud, de Erfgoeddag, Runs, …)
 • Permanente activiteiten:
 • Werken van nutsbedrijven door de MSI
 • Begin van restauratiewerkzaamheden aan ingangen en markiezen

2020/21

 • Werken voor de inrichting van de gebouwen
 • Werken aan de inrichting van de site (parking, sportruimte, speelplein, piste, …)
 • Werken aan de binneninrichting van de gebouwen
 • Werken aan de inrichting van de site (Gokdorp, logistieke zone, …)
 • Seizoensgebonden activiteiten rond natuur, sport en welzijn zijn toegankelijk
 • Hosting van bedrijfsactiviteiten
 • Het Gokdorp: dynamiseren van de Grote Tribune voor het grote publiek (in overeenstemming met de thema’s sport, natuur en welzijn).

2022

 

 • Het Gokdorp: dynamiseren van de Grote Tribune voor het grote publiek (in overeenstemming met de thema’s sport, natuur en welzijn)

Top