Tijdlijn van het DROHME Melting Park

Wanneer opent het DROH!ME MELTING PARK zijn deuren? In 2019! Een korte tijdlijn om de verschillende fases te kunnen volgen.

2014

 • Gunning van de aanbesteding in het kader van de oproep van het Brussels Gewest.
 • Aanvang van de DROHME concessie.
 • Vestiging van de DROHME ploeg op de site.
 • Ontmoetingen met alle betrokken partijen.

2015

 • Indiening van de aanvragen voor stedenbouwkundige- en milieuvergunningen.
 • Lancering van de activiteiten rond de 5 polen Natuur/Sport/Cultuur/Educatie/Ontspanning:
  • Eerste editie van de AppelDay
  • Hosting van de Gipsy Caravan
  • Sportactiviteiten: jogging, Run to Rio, Immorun …
  • Samenwerking met architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten
  • Ontmoetingen met administraties
  • Dialoog met de betrokken partijen
Friends@Drohme

2016

 • Ontvangst van de gerestaureerde gebouwen: Grote Tribune, Weeglokaal, Kleine Tribune en Starttoren.
 • Rioleringswerken en beveiliging van de site.
 • Programma rond 5 polen: Natuur/Sport/Cultuur/Educatie/Ontspanning:
  • Animaties en bezoeken in het kader van de Erfgoeddagen
  • Tweede editie van de AppelDay
  • Jazz optredens
  • Programma rond sport en ontspanning voor alle leeftijden (Nordic walking, yoga, Pilates …)

2017

 • Uitbating van de eerste installaties: Grote Tribune, Brasserie du Pesage, Kleine Tribune…
 • Verdere uitwerking van het programma rond 5 polen: Natuur/Sport/Cultuur/Educatie/Ontspanning.
Food trucks at DROH!ME

2018

 • Verdere uitwerking van het programma rond 5 polen: Natuur/Sport/Cultuur/Educatie/Ontspanning
 • Werken voor de binneninrichting van de gebouwen.
 • Werken voor de herinrichting van de site.
 • Verkrijgen van de Vergunningen.

2019

 • Uitbating van de eerste installaties: Grote Tribune, Brasserie du Pesage, Kleine Tribune…
 • Verdere uitwerking van het programma rond 5 polen: Natuur/Sport/Cultuur/Educatie/Ontspanning.

Top