DROHME, de verschillende procedures

Welke procedures waren nodig om het DROHME Melting Park mogelijk te maken?

Vergunningsaanvragen

  • In oktober 2015 voerde DROHME aanvragen in voor een unieke vergunning (stedenbouw en erfgoed) en een milieuvergunning (gemengde procedure) voor het grootste deel van de site.
  • De vergunningsaanvragen voor zowel de inrichting van de bestaande gebouwen en de buitenruimtes als de bouw van het Woudhuis en de uitbreiding van het vroegere Boswachtershuis.
  • Aangezien de site erfgoed is, worden de vergunningsaanvragen door de Gewestelijke administratie behandeld.
  • Van september 2016 tot februari 2017 maakt het project het voorwerp uit van een effectenstudie.
  • Het project zal waar nodig worden aangepast om midden augustus 2017 opnieuw te worden ingediend.
  • Er zijn twee openbare onderzoeken voorzien. Een eerste over het lastenboek van de effectenstudie die in mei 2016 plaatsvond, en een tweede over het gewijzigde project, dat van eind augustus tot eind september 2017 zal lopen.
  • De vergunningen worden door de Gewestelijke stedenbouw (Brussel Stedelijke Ontwikkeling) en door Leefmilieu Brussel uitgereikt.

Effectenstudie

  • In het kader van deze procedure bestudeert een milieueffectenstudie de impact van het project op zijn omgeving (mobiliteit, geluid, fauna en flora…), evenals de socio-economische impact. Het project zal in functie van de aanbevelingen worden aangepast.
  • De effectenstudie begon in september 2016 en duurde ongeveer 6 maand.
  • De studie werd door ARIES, een geaccrediteerd zelfstandig studiebureau uitgevoerd, onder toezicht van een begeleidingscomité bestaande uit de betrokken overheidsdiensten (Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Directie Stedenbouw en Directie Monumenten en Landschappen, Leefmilieu Brussel, Mobiel Brussel, Vivaqua, Citydev en de gemeenten Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en de Stad Brussel). Het project is verder ook onderworpen aan het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

Klik hier voor een samenvatting van de ingediende vergunningsaanvragen.

Infosessie

Naast de procedure voor vergunningsaanvragen, voerde DROHME ook een openbare consultatie om de mensen uit de omgeving te informeren en te antwoorden.

Op 21 maart 2016, organiseerde DROHME een infosessie, Babbel@DROHME, waar meer dan 500 vragen en opmerkingen werden verzameld.

Na die eerste infosessie waren er nog drie thematische infoavonden:

Natuur & milieu– op 6 juni 2016 (verslag)

Programma & doelpubliek– op 28 september 2016 (verslag)

Mobiliteit & bereikbaarheid– op 24 oktober 2016 (verslag)

Tijdens deze participatieve infoavonden beantwoordde DROHME de vragen die op 21 maart waren verzameld en de nieuwe vragen van de deelnemers.


Top

Blijf op de hoogte over DROHME