Op vrijdag 27 oktober is aan DROH!ME een milieuvergunning toegekend voor de uitwerking van het renovatieproject van de vroegere Hippodroom van Ukkel-Bosvoorde en het inspirerende Melting Park. De stemmen van de gemeenten, buurtbewoners en tegenstanders zijn gehoord, de activiteiten van het project zijn tot het strikte minimum herleid.


In afwachting van de stedenbouwkundige vergunning buigt DROH!ME zich over de voorwaarden van deze milieuvergunning en past het zijn project aan.De milieuvergunning die vandaag is afgeleverd legt inderdaad restrictieve voorwaarden op, zoals de beperking van het aantal gelijktijdige bezoekers in de Village des Paris tot 600 personen en van de openingsuren tot middernacht voor avondevents. Oorspronkelijk was gevraagd om tot 1u ’s ochtends activiteiten te mogen organiseren in de Village des Paris en tot 3u in de zalen van de Grote Tribune. Er moeten ook 17 parkeerplaatsen worden geschrapt en er komt een strenge controle van de geluidsversterking.

>> meer info

 

De vergunning werd verkregen na een lange administratieve procedure, waarbij DROH!ME rekening heeft gehouden met alle stakeholders, administraties en gemeenten.

Het DROH!ME-project is een complex project. Door een nauwe samenwerking met experts op het vlak van mobiliteit, licht en inrichting van groene ruimten is het kunnen evolueren tot een verenigd voorstel met een betere inpassing in zijn omgeving. Het is in die context dat DROH!ME in augustus 2017 opnieuw een vergunning heeft aangevraagd, aangepast aan de 300 aanbevelingen uit het Impactonderzoek. Het conform aangepaste project heeft nu van de Gemeente Ukkel een gunstig voorwaardelijk advies gekregen.

Het renovatieproject van de Hippodroom van Ukkel-Bosvoorde mag worden voortgezet binnen een zeer strikt kader, met een opening gepland in 2019.

De voorwaarden die door de vergunning zijn opgelegd, beperken de uitbatingmogelijkheden van de site en zullen een grote economische impact hebben op het project in het algemeen. Maar wij zijn bereid om de uitdaging aan te gaan en voort te bewijzen dat wij in staat zijn om het DROH!ME-project op een beheerste wijze te ontwikkelen.